Read my stories

آنچه ما در ایام کرونا برای مراسم عروسی و تولد شما برنامه ریزی کرده ایم

با توجه به شرایط و محدویت های کرونایی بهترین راه این است با رعایت پروتکل های بهداشتی و برگزاری مراسم های کوچک و خانوادگی این فرصت ها را از دست ندهیم. سیب سبز برنامه مراسم عروسی شما را در فضای بسیار زیبا با بهترین امکانات برگزار می کند و با عکاسی و فیلم برداری حرفه ای یاد این مراسم را برای شما همیشگی می کند البته این سبک از عروسی جدید نیست و سالها است که در خارج از ایران مردم به این سبک مراسم عروسی می گیرند ولی فرهنگ غالب در کشور ما بیشتر بسمت مراسم بزرگ تر و تجملی تر است. در این وضعیت کرونا و ممانعت از تجمع بهترین مراسم عروسی و تولد را ما برایتان طراحی کرده ایم.