Sibesabz Studio


محبوبه ایدی

ما در دنیایی از تصاویر و نمود ها زندگی می‌کنیم، چیدمان در عکاسی به من این امکان را می‌دهد که عناصر را با هم تلفیق کنم؛ عناصری مثل نوع نگاه، حالت بدن،لباس،چیدمان صحنه...همه اینها برای من مکمل هم هستند در طراحی صحنه و تصویر سازی از یک طرف و عکاسی و تلفیق فضاها از سویی دیگر. شاید ریشه این میل به فضای عکاسی و ترکیب و تلفیق برای من از دوران کودکی شروع می‌شود. زمانی که عکاس با یک بکگراند نقاشی شده در پارک عکاسی می کرد.